Spolupráca


Hľadám nové príležitosti a výzvy. Mám rád skôr podnikateľské príležitosti a co-founderov, ale pokojne sa viem zapojiť aj do existujúceho projektu. Na forme spolupráce nezáleží, rád o tom s vami podebatujem.

So Slido sa nám podarilo vybudovať so startupu profitabilnú svetovú firmu. Bola to veľmi pestrá cesta, na ktorej sme si prešli rôznymi fázami vývoja firmy. Tieto skúsenosti by som rád využil a spolupracoval s rozbiehajúcimi sa firmami.

O mne

Som inovátor a kreatívec. Môj background je dizajn. Vyrástol som ako grafický dizajnér, presunul som do oblasti UX a z nej do Growth Hackingu. Vďaka skúseností z viacerých oblastí som dobrý rozbiehač a stratég.
Moje oblasti sú Design – Growth – Communication

Business designer

Milujem rozbiehanie projektov, hľadanie a testovanie nových biznis nápadov. Uznávam Lean Startup metodológiu, FailFast a agilný prístup. Mám rád entry-to-market stratégie, ale aj nastavenie biznisu vo fáze scale-up.

Growth hacking

Cítim sa dobre v prieniku data, analytika, marketing a UX. Mám rád výzvy, ako vytvoriť dobré business leads, ako overiť marketingové experimenty a nájsť efektívne channels.

UX & Design

Mám cit pre také nastavenie User Experience, aby ladila spolu s biznisom. Rád robím UX analýzy a návrhy na zlepšenia. Mojou špecializáciou je User Interface Design (webstránky a aplikácie), takže nákresy viem previesť aj do samotného dizajnu. Okrem toho sa zaujímam o : Design of prototypes, Wireframing, Information architecture, User research & flow, Personas

Communication (branding)

Milujem navrhovanie všetkých tých vecí, ktoré budujú dobrý branding. Viem ako vďaka dobrému content marketingu podporiť biznis a ako nastaviť komunikáciu produktu tak, aby ladila spolu s projektom.

Employer branding

Milujem výzvy, ako nastaviť efektívnu komunikáciu firmy tak, aby bola vnímaná ako employer of choice. Verím, že firemná kultúra je základ dobrého biznisu.

Napíšte mi, rád sa dozviem o vašom projekte.