Spolupráca


Hľadám nové príležitosti a výzvy. Mám rád skôr podnikateľské príležitosti a co-founderov, ale pokojne sa viem zapojiť aj do existujúceho projektu. Na forme spolupráce nezáleží, rád o tom s vami podebatujem. Najviac ma zaujíma:

Investície do firiem

So Slido sa nám podarilo vybudovať so startupu profitabilnú svetovú firmu. Bola to veľmi pestrá cesta, na ktorej sme si prešli rôznymi fázami vývoja firmy. Tieto skúsenosti by som rád využil a spolupracoval s investormi ako poradca pre ich investičné portólio (portfolio success). Hľadám investičné firmy, prípadne early-stage venture capital spoločnosti.

Dizajn spojený so športom

Zaujíma ma dizajn outdoorového alebo športového oblečenia. Keďže milujem Mountain biking, CrossFit a Outdoor, rád by som to spojil s výrobou športových produktov. Vzorom je pre mňa slovenský výrobca pre cyklistov Isadore Apparel.

Mojim cieľom je pracovať na projektoch, ktoré majú blízko k témam zdravého životného štýlu (Health, wellness and fitness).

Napíšte mi, rád sa dozviem o vašom projekte.

O mne

Som inovátor a kreatívec. Môj background je dizajn. Vyrástol som ako grafický dizajnér, presunul som do oblasti UX a z nej do Growth Hackingu. Vďaka skúseností z viacerých oblastí som dobrý rozbiehač a stratég.
Moje oblasti sú Design – Growth – Communication

Business designer

Milujem rozbiehanie projektov. Cítim sa dobre pri hľadaní a testovaní nových biznis nápadov. Uznávam Lean Startup metodológiu, FailFast a agilný prístup. Mám rád entry-to-market stratégie, ale aj nastavenie biznisu vo fáze scale-up.

Growth hacking

Cítim sa dobre v prieniku data, analytika, marketing a UX. Mám rád výzvy, ako vytvoriť dobré business leads, ako overiť marketingové experimenty a nájsť efektívne channels.

UX & Design

Mám cit pre také nastavenie User Experience, aby ladila spolu s biznisom. Rád robím UX analýzy a návrhy na zlepšenia. Mojou špecializáciou je User Interface Design (webstránky a aplikácie), takže nákresy viem previesť aj do samotného dizajnu. Okrem toho sa zaujímam o : Design of prototypes, Wireframing, Information architecture, User research & flow, Personas

Communication (branding)

Milujem navrhovanie všetkých tých vecí, ktoré budujú dobrý branding. Viem ako vďaka dobrému content marketingu podporiť biznis a ako nastaviť komunikáciu produktu tak, aby ladila spolu s projektom.

Employer branding

Milujem výzvy, ako nastaviť efektívnu komunikáciu firmy tak, aby bola vnímaná ako employer of choice. Verím, že firemná kultúra je základ dobrého biznisu.